Freitag, 07 September 1979

Lozärn / 4 (A)

Ond d' Chapelbrogg dehende
loh ond d' Seebrogg dehende
loh ond
d' Jesuitere ond's Zorgelgehus.
05 Ond witer fare
a de Trebsche verbi
ond a Seeborg verbi
ond a Herteschtäi ond a
Vetznau ond Wäggis ond emmer
10 witer fare ond witer ond öbere
Chrüztrechter use ond öbere
Chendlimord use ond öber
Tällskapälle ond öbere Schellerschtei use
ond emmer witerfahre.
15 Aber öberem Baue esches // 01v
ganz schwarz. Ond öberem
Fronalpschtock gwetteret's scho.
Ond öberem
Urirotschtock Tonner ond Bletz.
20 Ond de Räge ond Räge ond Hagel
ond alli abe vom Teck ond e
Salon ond e Kajöte ine. Ond
grusigi Angscht ond nüme
z' gseh wit ond breit, nor emmer
25 Räge ond Räge ond ganz
helli Bletz ond schontsch
alles tonkel. Abe vom
Oberteck abe ofs Onder-
teck abe ond abe e d'
30 Kajöte abe, ond nüme
gseh vo dem Wältontergang ond nor no
brüele ond bätte: Lieb Gott, lass mi // 02
doch net e d' Höll cho!

Aber of einisch esch alles
35 verbi ond de Mond
am Hemel ond
Museggtörm ond d'Hofchele-
törm ond Mariahelf ond de
Chapeltorm lüchtid
40 goldig vo witem, ond d' Glogge
tüend lüte. Wit ond breit
nümee vo de Höll, ond nümee
zom Brüele em Hemel.Weitere Informationen

 • Letzter Druck: Unpubliziert
 • Textart: Verse
 • Strophen: ja
 • Mundart: ja
 • Zyklus: ja
 • Schreibzeug: Tinte
 • Signatur: A-5-h/03_005
 • Seite / Blatt: 01r/v-02
 • Status Text: Kontrolliert
 • Umschrift: Kontrolliert
 • Priorität: Normal

Weitere Fassungen

  Änderung: Mittwoch, 27 September 2017
 • Drucken
Manuskripte 1979-83 (alph.)
(Total: 364 )
Manuskripte 1979-83 (Datum)
(Total: 364 )
Suchen: Manuskripte 1979-83