Montag, 25 Oktober 1982

Museggeromgang (E)

[ Ond henderem
Hemel noche das
Gschnoogg dië vele
schwarze Fraue dië paar
05 alte Manne ond de
Rosechranz emmer glichlich
ond emmer weder vo vore
e Bart ine gmommlet.

Aber nochet här
10 de Tasserand ganz suber met em
Nastuech abbotze ond erscht
deh afoh met em
Mohrechöpf ässe. ]


Blatt 05 (A-5-h_03_021.jpg)

[ Museggeromgang E 

Ond das Gschnoogg henderem 

henderem 

Hemel noche das 

Gschnoogg ond dië vele 

vele schwar

schwarze Fraue dië paar 

05 alte Manne ond de 

Rosechranz emmer glichlich

ond emmer weder vo vore 

e Bart ine gmommlet.

Aber ergend einisch 

OndAber nochet här e d  vor em xx döfed er jo ned
OndAber nochet här e d K  e de Konditorei zom mönd er

Mohrechöpfässe döfed er jo ned
Konditorei vergässe de Tasserand met em abzpotze

Mohrechöpf ässe met em Nastuech ganz suber.

vergässe 

10 de Tasserand ganz suber met em Nastuech 

Nastuech abbotze ond erscht 

dteh dtöfed er afoh deh afoh met em 

met Mohrechöpf ässe.

25. 10. 82 ]

 • Besonderes:

  Text durchgestrichen

 • Letzter Druck: Unpubliziert
 • Textart: Verse
 • Endfassung: ja
 • Strophen: ja
 • Mundart: ja
 • Schreibzeug: Tinte
 • Signatur: A-5-h/03_003
 • Seite / Blatt: 05
 • Status Text: Definitiv
 • Umschrift: Definitiv
 • Priorität: Hoch

Weitere Fassungen

Manuskripte 1979-83 (alph.)
(Total: 364 )
Manuskripte 1979-83 (Datum)
(Total: 364 )
Suchen: Manuskripte 1979-83