Synopse

(6)
Samstag, 13 März 1982    (    )

Fredetal

Ond d Berewegge ond
d Läbchüeche do chantsch
lang gigele öber dië
marmorige Ängel em
05 Fredetal ond we si
tönd früre em Schnee
fascht blott ond nome
meteme Hömmli a
ond d Berewegge ond
10 d Läbchüeche do chantsch
tampe do chantsch
pressiëre dië
marmorige Ängel die
chömid dië // 056
15 tüsselid hender der noche
ond lönd nömme logg ond 
d Berewegge ond
d Läbchüeche jo
mer ghört di scho charchle.

In: Notizbuch 1979-82
Sonntag, 07 November 1982    (    )

Fredetal (A)

Ond d Berewegge ond
d Läbchüeche do chantsch
lang gigele öber dië
marmorige Ängel em
05 Fredetal ond we si
tönd früre em Schnee
fascht blott ond nome
meteme Hömmli
a ond d Berewegge ond
10 d Läbchüeche do chantsch
tampe do chantsch
pressiëre dië
marmorige Ängel dië
chömid dië
15 tüssälid hender der noche
ond lönd nömme logg ond 
d Berewegge ond
d Läbchüeche jo
mer ghört di scho charchle.

In: Manuskripte 1979-83
Donnerstag, 06 Januar 1983    (    )

Fredetal (B)

Ond d Berewegge ond
d Läbchüeche do chantsch
lang go gigele öber dië
marmorige Ängel ond we si
05 tönd früre em Schnee
fascht blott ond nome
meteme Hömmli
a ond d Berewegge ond
d Läbchüeche do chantsch
10 tampe do chantsch
pressiëre dië
marmorige Ängel dië
chömid dië
tühssälid henderder noche
15 ond lönd nömme logg ond 
d Berewegge ond
d Läbchüeche jo
mer ghört di scho charchle

In: Manuskripte 1979-83
Datiert: 1983    (    )

FREDETAL

Ond d Berewegge ond
d Läbchüeche do chantsch
lang go gigele öber die
marmorige Ängel ond we si
05 tönd früre em Schnee
fascht blott ond norne
meteme Hömmli
a ond d Berewegge ond
d Läbchüeche do chantsch
10 tampe do chantsch
pressiere die
marmorige Ängel die
chömid die
tühssälid henderder noche
15 ond lönd ned logg ond
d Berewegge ond
d Läbchüeche jo
mer ghört di scho charchle.

In: Typoskripte 1983
Samstag, 23 Juli 1983    (    )

Fredetal

Ond d Berewegge ond
d Läbchüeche do chantsch
lang go gigele öber dië  
marmorige Ängel ond we si
05 tönd früre em Schnee
fascht blott ond nome
meteme Hömmli
a ond d Berewegge ond
d Läbchüeche do chantsch
10 tampe do chantsch
pressiëre dïe
marmorige Ängel dië
chömid dië
tühssälid henderder noche
15 ond lönd ned logg ond
d Berewegge ond
d Läbchüeche jo
mer ghört di scho charchle.

In: Verstreutes
Datiert: 1985    (    )

Fredetal

Ond d Berewegge ond
d Läbchüeche do chantsch
lang go gigele öber die
marmorige Ängel ond we si
05 tönd früre em Schnee
fascht blott ond nome
meteme Hömmli
a ond d Berewegge ond
d Läbchüeche do chantsch
10 tampe do chantsch
pressiere die
marmorige Ängel die
chömid die
tühssälid henderder noche
15 ond lönd ned logg ond
d Berewegge ond
d Läbchüeche jo
mer ghört di scho charchle.

In: Alemannische Gedichte 1985
Typoskripte 1983 (alph.)
(Total: 89 )
Typoskripte 1983 (Folge)
(Total: 89 )
Suchen: Typoskripte 1983