Mittwoch, 13 Oktober 1982

Amschterdam

O dië
Chogegrachte vo
Amschterdam wië
grau ond
05 truurig dië
riesige
Chele ond alli
zue ond drom ome
e de rote
10 Fenschter agmolti
Huere oder au nome
Bröscht ond Votze
ond Chöpf met
offene
15 Mülere suuber e ||
Zellophan ipackt
O dië
Chogegrachte vo
Amschterdam muesch
20 nome dië ganz
Nacht drof fahre
em tonkle
Scheff ond a kener
Ländi usschtiege de tüendsdi
25 vellecht ned verschtöckle
ond ned
usschtelle ond ned
eis Teil oms ander tüendsdi 
de velecht ned verchaufe.
30 dië choge


Seite 103 (links)

Amschterdam

O dië 

Choge Ggrachte vo 

Amschterdam wië

grau ond 

05 truurig dië 

riesige 

Chele ond alli 

zue ond drom ome 

e de rote 

10 Fenschter öber¿ agmolti

nome agmolti 

Huere oder au nome 

Bröscht ond Votze 

ond Chöpf m met 

offene 

15 Mülere suuber e ||

Seite 103 (rechts)   (A-5-h_01_103.jpg)

 

ipackt 

Zellophan ipackt 

Ond denn dië 

Chogegrachte vo 

Amschterdam muesch 

20 nome dië ganz 

Nacht drof fahre 

em tonkle 

Scheff ond niëne a kener 

Ländi usschtiege de 

tüendsdi 

25 vellecht ned verschtöckle 

ond ned 

usschtelle ond ned 

eis Teil oms ander tüendsdi 

verchaufe 

de velecht ned verchaufe. 

30 dië choge. 

13.10.82

 • Besonderes:

  Zweispaltig

 • Letzter Druck: Abgewandt Zugewandt 1985
 • Textart: Verse
 • Mundart: ja
 • Schreibzeug: Tinte
 • Signatur: A-5-h/01
 • Seite / Blatt: 103
 • Status Text: Kontrolliert
 • Umschrift: Kontrolliert
 • Priorität: Hoch

Weitere Fassungen

Blättern zurück / vor: « De Chräbs [Wortliste U3] »
Notizbuch 1979-82 (alph.)
(Total: 51 )
Notizbuch 1979-82 (Folge)
(Total: 51 )
Suchen: Notizbuch 1979-82