Freitag, 07 Mai 1982

Blöhsele

Blöhsele blöhsele
ond deh gohts
uf ond werd
grösser ond grösser
05 bloose bloose ond deh
werds gruusig ond
werds osennig
gross ond tröckt eim
zäme ond
10 tröckt eim
eifach a d Wand äne ond
ufe a Teli
mosch halt nömme // 073
bloose tafsch au
15 nömme blöhsele nei
ned emol meh blöhsele
tafsch ond deh
mosch nome luege es werd
chliener ond werd
20 emmer chliener ond
werd ganz monzig
ond verschlüft sech
e Bode ond esch
zletscht niëne meh
25 eifach gar nömme do.


Seite 072 (A-5-h_01_072.jpg)

Blöhsele 

Blöhsele blöhsele 

ond deh gohts 

uf ond werd 

grösser ond grösser 

bloose bloose
05 blöhsele   ond deh 

werds gruusig ond 

werds osennig 

gross ond tröckt eim
gross ond mer chas nömme  

zäme ond 

10 tröckt eim 

eifach a d Wand äne ond a Teli
eifach a d Wand mosch halt

mosch halt mosch¿ nömme¿ halt¿ nömme

nömme bloose  

ufe a Teli 

mosch halt ufhöre met nömme // 

Seite 073 (A-5-h_01_073.jpg)

bloose mosch dtafsch au 

15 nömme blöhsele nei 

ned emol meh blöhsele tafsch 

tafsch ond deh 

mosch nome luege es werd 

chliener ond werd 

20 emmer chliener ond 

werd ganz monzig ond 

ond zletscht 

esch es niëne meh 

ond verschlüft sech 

e Bode ond esch 

zletscht eifach niëne meh 

ond niëne meh do. 

25 eifach gar nömme do. 

7. 5.82

 • Letzter Druck: Abgewandt Zugewandt 1985
 • Textart: Verse
 • Mundart: ja
 • Schreibzeug: Tinte
 • Signatur: A-5-h/01
 • Seite / Blatt: 072, 073
 • Status Text: Kontrolliert
 • Umschrift: Kontrolliert
 • Priorität: Hoch

Weitere Fassungen

  Änderung: Mittwoch, 19 September 2018
 • Drucken
Blättern zurück / vor: « Ond do hesch Zië »
Notizbuch 1979-82 (alph.)
(Total: 51 )
Notizbuch 1979-82 (Folge)
(Total: 51 )
Suchen: Notizbuch 1979-82