Dienstag, 04 Mai 1982

Ond do hesch

Ond de hesch
dië Wolke fascht no
verwötscht wo
öberegrötscht esch
05 öbere Hemel
aber of einisch
esch si schtell gschtande
öber me offene Loch em
Tach vomene grosse
10 Huus ond esch
ufgange ond use-
nand ond hed alles
Wasser wo ennere
enne gsih esch lo
15 use laufe ond lo
abeschprötze of nes
Särgli meteme // 071
Chnochemanöggäli
dren met enere goldige
20 Palme ede
gschtabrige Fenger
wo donde
gläge esch e dem Loch
Ond do hesch dië
25 Wolke nömme
trout z näh du hättesch
jo nassi
Händ öbercho ond
öberhaupt …


Seite 070 (A-5-h_01_070.jpg)

Ond do hesch

Ond doe hesch 

dië Wolke fascht no 

verwötscht wo 

öberegrötscht esch 

05 öbere Hemel 

aber of einisch 

esch si schtell gschtande 

öber me offene Tach Loch em 

Tach vomene grosse
Tach ond esch  
10 Huus ond esch 

ufgange ond use-

nand ond hed alles 

RägeWasser wo ennere 

enne gsih esch lo 

15 use laufe ond lo 

abeschprötze of nes 

Särgli meteme // 

Seite 071 (A-5-h_01_071.jpg)

Chnochemanöggäli 

dren met enere goldige 

20 Palme zwösche ede 

gschtabrige Fenger 

wo donde 

gläge esch e dem Loch 

Ond do hesch dië 

25 Wolke nömme 

trout z näh du hättesch 

jo nassi 

Händ öbercho ond 

öberhaupt …

4. 5. 82

 • Letzter Druck: Unpubliziert
 • Textart: Verse
 • Mundart: ja
 • Schreibzeug: Tinte
 • Signatur: A-5-h/01
 • Seite / Blatt: 070-071
 • Status Text: Kontrolliert
 • Umschrift: Kontrolliert
 • Priorität: Hoch

Weitere Fassungen

  Änderung: Donnerstag, 13 Dezember 2018
 • Drucken
Notizbuch 1979-82 (alph.)
(Total: 51 )
Notizbuch 1979-82 (Folge)
(Total: 51 )
Suchen: Notizbuch 1979-82